۱۳۹۰ آبان ۲۲, یکشنبه

سرچشمه

دلم میخواد یه موتور بخرم با یه کلاه ایمنی مدارک و گواهینامه اشم بگیرم برم سمت سرچشمه بشم پیک لاستیک فروشا
صبحا هم برم آش فروشی چهار راه سرچشمه یه شله قلمکار بزنم 2 تومن بعد برم سر کار
 10 تا 10 تا لاستیک بار بزنم
بعد بیام پشت چراغ قرمز چهار راه سرچشمه وایسم از همه ماشینا جولوتر
 بغل 30-40 تا موتوریه دیگه هی گاز گاز کنم بیام تا وسط چهار راه
تا چراغ سبز بشه عین مسابقه گازشو بگیرم برم.
پلیس جلومو بگیره بگه مدارک بعد من مدارکم تکمیل باشه فقط بیمه نداشته باشم بگه باید بخوابه موتور هی التماسش کنم بگم جون بچه ات جناب سروان، اونم با بیرحمی هر چه تمامتر جواب نده موتورمو بخابونه بعد یه هفته علاف در آووردن موتور بشم و هی فوش بدم به زمین و زمان.
بعد که دوباره موتورو در آوردم بازم برم سرچشمه کار کنم 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر