۱۳۹۰ آبان ۱۴, شنبه

یکی بود گفته بود مردم ما با نفرت بیشتری به بوسه دو عاشق می نگرند تا مراسم اعدام یا یه همچی چیزی
می خواستم عرض کنم
بله حق باشماست
راجع به قسمت دومش نظر ندارم ولی راجع به اولش :
عاشقی جرم است و بوسه نابخشودنی در این دیار
پس صحنه جرمی را می بینی انگار
جرمی خواستنی
تنفر، از شجاعت نداشته خود است نه از مجرمان صحنه
آری این چنین نفرتی در دیده دارم

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر