۱۳۹۰ آذر ۸, سه‌شنبه

حسین

حکومتی برای حسین عزاداری میکند که لنگه حکومت اموی است
حکومتی که تاب تحمل مخالف را ندارد
حکومتی که برای گرفتن بیعت از همه به زور متوسل میشود
حکومتی که کشتن مخالف را شرع اسلام می نامد
حکومتی که اگر نتواند مخالف را بکشد او را ترور شخصیت می کند
حکومتی که اگر نتواند مخالف را بکشد اورا زندان می کرد 
حکومتی که اگر نتواند مخالف را بکشد اورا حصر خانگی می کرد
حکومتی که اگر نتواند مخالف را بکشد نزدیکان اورا می کشت
حکومتی که اگر نتواند مخالف را بکشد اورا طرفداران اورا می کشت یا زندانی می کرد

این حسین کیست؟ که همه عالم دیوانه اوست؟
چند حسین داریم که یکیشو آزاده گان عالم دوست میدارند
و یکی را رندان و مزوران و دورویان
یکی را برای پول و زر و زور
یکی را برای تحمیق مردمان؟


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر