۱۳۹۰ آذر ۲, چهارشنبه

نفی عاشقی

آدم نباید هیچ وقت عاشق بشه اگه بشه دیگه بر فناست
حتی اگه اون عشق دو طرفه بشه 
حتی اگه به هم برسن 
اصن با هم خوشبخت بشن 
حتی اگه هر روز از دیدن هم خوشحال بشن 
اصن بگو هر لحظه هم با هم باشن
همش تو فکر هم باشن
همش دل به دل هم داده باشن
از دلتنگی همدیگه بمیرن
از رسیدن به هم بال در بیارن
حتی اگه با همدیگه هم بمیرن 

نداره ، فایده نداره
تو بگو یه لحظه فقط یه لحظه این وسط مسطا اینا همش قطع بشه
چی میشه؟
اصن فکرشم داغون کننده است

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر