۱۳۹۰ دی ۲۹, پنجشنبه

علامت!

بعضی وقتا احساس می کنی یکی داره بهت توجه میکنه و کاراتو دنبال می کنه و به نظرت ازت خوشش میاد. تو هم ازش بدت نمیاد
چی کار می کنی؟
از ترس متهم نشدن به بی جنبگی -در صورت توهم بودن احساست- سکوت می کنی و حرکت خاصی نمی کنی تا شاید خودش بیاد جلو؟
دلو میزنی به دریا و میری جلو؟
اگه راستکی بود که خوب معلومه خوبه
ولی اگه توهم بود چی؟ مخصوصا مدعی با جنبه بودن هم باشی! با دو تا لبخند امر برات مشتبه شده؟

اگه اونم مثل تو فکر کنه چی؟
اونم هیچوقت نیاد جلو چی؟

چه دنیای پیچیده ای...
نمیشه یه حرکت خاص بذارن واسه علامت دادن؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر