۱۳۹۲ بهمن ۱۲, شنبه

احوالپرسی

دیشب زنگم زده اند که
توروخدا راستشو بگو چی شده...
چیزی نشده...
نه راست نمیگی قسم قرآن که راست بگو چه شده؟ تصادفی چیزی کردی؟ میگن پات ترکیده... چلاغ شده ای...
من؟ ... :| کی گفته اینو؟ من سالمم سر و مر و گنده...
دروغ نگو
بابا من سالمم به پیر به پیغمبر سالمم... پام هم چیزی نشده!
خب خدافظ....
خدافظ....
--------------------------------------------------------------------------
از احوال ما اگر میپرسی... حالمان خوب است اما تو باور نکن

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر